Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.e-pentliczek.pl

 

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.e-pentliczek.pl, jest prowadzony przez Wydawnictwo Pentliczek ul. Zaborowska 2/24, 01-462 Warszawa, NIP: 531-125-24-91 i zwany jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

 

§1 Warunki realizacji zamówienia

 1. Sklep internetowy Wydawnictwa Pentliczek prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę http://www.e-pentliczek.pl.
 2. Po złożeniu zamówienia zamawiający, zwany dalej "KLIENTEM" otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia pocztą e-mail na adres e-mailowy podany podczas rejestracji. 
 3. Realizacja zamówienia, przez SPRZEDAWCĘ uzależniona jest od wybranej metody płatności:
  - zamówienia za pobraniem są przekazywane do realizacji natychmiast po wpłynięciu do SPRZEDAWCY,
  - zamówienia płatne przelewem bankowym lub kartą płatniczą są przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ potwierdzenia zapłaty.
 4. Zamówienie jest realizowane na adres podany przez KLIENTA w zamówieniu jako adres dostarczenia przedmiotu zamówienia, zwanego dalej "PRODUKTEM".

§2 Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena PRODUKTU podana przez SPRZEDAWCĘ w chwili składania zamówienia przez KLIENTA.
 3. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności.

§3 Modyfikacje w zamówieniu

Po złożeniu zamówienia (po "kliknięciu" przycisku POTWIERDŹ ZAKUPY na stronie potwierdzania zamówienia) brak jest możliwości dokonywania jakichkolwiek jego zmian (sposobu dostawy, sposobu płatności, usunięcia zamówienia lub dodania dodatkowych pozycji do złożonego zamówienia, połączenia wielu zamówień w jedno itp.)

§4 Czas realizacji zamówień

Wszystkie zamówienia złożone i potwierdzone, będą realizowane w ciągu 3-14 dni roboczych.

 

§5 Formy płatności i dostawy

 1. KLIENT podczas składania zamówienia określa sposób płatności oraz dostawy.
 2. Dostępne sposoby płatności to:

a) płatność gotówką przy odbiorze
b) przelew bankowy                                                                                                                                c) płatność PayPal,

 1. Dostawy realizowane są poprzez przesyłkę kurierską.
 2. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w wybrany przez KLIENTA w zamówieniu sposób, a jej koszty są określone w cenniku.

 

§6 Warunki zwrotu

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, dalej „ustawa”) , każdy PRODUKT zakupiony w sklepie internetowym można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. 
 2. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
 3. PRODUKTY przeznaczone do zwrotu należy odesłać do SPRZEDAWCY na adres: Wydawnictwo Pentliczek, ul. Zaborowska 2/24, 01-462 Warszawa.
 4. Zwrot pieniędzy za zwrócone PRODUKTY, zostanie dokonany przez SPRZEDAWCĘ na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź - w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała przy odbiorze - na numer rachunku bankowego którego dane KLIENT poda w korespondencji e-mailowej.

§7 Warunki reklamacji

 1. Reklamacji podlegają PRODUKTY uszkodzone lub posiadające defekty techniczne. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.
 2. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz informacją o przyczynie reklamacji na adres Wydawnictwo Pentliczek, ul. Zaborowska 2/24, 01-462 Warszawa z dopiskiem "e-pentliczek".
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego PRODUKTU przez SPRZEDAWCĘ.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji PRODUKT zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe to SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z kosztami przesyłki na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź - w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała przy odbiorze - na numer rachunku bankowego którego dane KLIENT poda w korespondencji e-mailowej.
 5. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego PRODUKTU są zwracane KLIENTOWI.

§8 Dane osobowe

 1. Poprzez rejestrację KLIENTA w celu dokonania zakupu w sklepie internetowym wydawnictwa Pentliczek dane osobowe KLIENTA zostają umieszczone w bazie księgarni internetowej reprezentowanej przez SPRZEDAWCĘ. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia. 
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z powyższą Ustawą, KLIENCI sklepu internetowegowww.e-pentliczek.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Wszelką korespondencję do sklepu internetowego należy kierować na adres: Wydawnictwo Pentliczek, ul. Zaborowska 2/24, 01-462 Warszawa z dopiskiem "e-pentliczek".

KOSZYK

 x 
Twój koszyk jest pusty

KONTAKT

 

Jesteśmy do Państwa
dyspozycji od pon. do pt.
w godz. 10.00-18.00

Zamówienia telefoniczne:

kom.: 739 045 729

kom.: 732 830 358

kom.: 605 316 696